Privacy statement

Revelation Praktijk, gevestigd en kantoorhoudende te (5953 BK) Reuver aan de Berkenweg1, is een onderneming wat gespecialiseerd is in Hypnotherapie/-coaching. Dit gebeurt middels diverse methodieken, te denken valt aan Coaching, Hypnose, Numerologie, Lenormand legging, Odplain2go, IEMT, Relax Kids, Simpson Protocol en Foundational birting. Middels de genoemde mogelijkheden proberen ze de klachten te verhelpen, zodat er een betere versie van de cliënt komt en hij of zij weer beter kan functioneren in het dagelijkse leven (KVK-nummer 70446180). Op de website van Revelation Praktijk worden de hierboven beschreven disciplines toegelicht. Op alle genoemde onderdelen is dit privacy statement van toepassing. Revelation Praktijk is lid van Hypnosezorg Nederland. Veel van de bedrijfs- en of persoonsgegevens van gebruikers van de diensten en ook de leveranciersgegevens in beheer van Revelation Praktijk worden door de interne ICT-afdeling opgeslagen en beheerd. Fysieke exemplaren worden in een aparte ruimte achter slot en grendel zorgvuldig bewaard. Revelation Praktijk houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige Europese privacy wet- en regelgeving

Vastleggen en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u gebruikt maakt van één van de diensten van Revelation Praktijk, dan worden uw bedrijfs- en of persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Revelation Praktijk houdt een bewaartermijn aan van minimaal 7 jaar. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook bedrijfs- en of persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

Bent u een online bezoeker van de website www.revelationpraktijk.nl

Als u onze websites bezoekt dan verstrekt u gegevens aan Revelation Praktijk zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Revelation Praktijk. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Revelation Praktijk worden doorgegeven ook locatiegegevens, afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres, gebruikt. Als u een mail verstuurd via de website dan zal deze mail worden bewaard voor minimaal 7 jaar.

Ben u een particulier relatie bij of van Revelation Praktijk

Revelation Praktijk gebruikt de door u verstrekte gegevens via telefoon of website (o.a. toestemmings-, intakeformulier, geboortedatum, naw + tel. gegevens, e-mailadres, geslacht, huwelijkse staat, gezinsomschrijving, bankrek.nr., input medische gegevens in elektronisch patiëntendossier (medicatie, alcohol/drugsgebruiken, aandoeningen, huisarts, behandelplan + behandelingen + resultaten etc.) om uitvoering te geven aan het met u afgesloten behandelplan. Uw gegevens worden tot minimaal zeven jaar bewaard na afloop van het behandelplan/overeenkomst.

Volgt u een training bij Revelation praktijk

Revelation Praktijk gebruikt de door u aangeleverde gegevens (naam + achternaam deelnemers, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnr., tel.nr) om uitvoering te geven aan de trainingsinhoud middels de afgesloten overeenkomst. Uw gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard.

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van Revelation Praktijk hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Revelation Praktijk kan echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u ervan overtuigd bent dat Revelation Praktijk zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Revelation Praktijk maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw bedrijfs- en of persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde schijven. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd en beveiligd systeem (Elektronisch patiëntendossier (i.s.m. Hypnosezorg Nederland));
• Wij nemen fysieke maatregelen (gedegen hang- en sluitwerk, elektronische beveiliging) voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn en waar fysieke exemplaren zijn gestored;
• Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert;
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van bedrijfs- en of persoonsgegevens;
• Er worden digitale (Cloud) en fysieke back-ups gemaakt. Deze worden afzonderlijk beveiligd (zowel digitaal (gebruikersnaam + wachtwoord)) en fysiek in de vorm van een degelijke afgesloten ruimte en of kast.
• Wij hebben verwerkersovereenkomsten van onze externe partner(s). Als er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons via

Geheimhouding

Iedereen die werkzaam is binnen Revelation Praktijk en dus toegang heeft tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van deze Persoonsgegevens. Gegevens met betrekking tot de gezondheid van een cliënt worden als ‘bijzondere Persoonsgegevens’ aangemerkt. Voor het Verwerken van bijzondere Persoonsgegevens geldt dat iedereen die ze verwerkt een geheimhoudingsplicht heeft. Deze vloeit voort uit het beroep of uit de arbeidsovereenkomst van de desbetreffende persoon.

Verwerkingsregister

Revelation Praktijk houdt een register bij van de verwerkingsactiviteiten die onder haar verantwoordelijkheid plaatsvindt. Dit register bevat de volgende gegevens:
1. De naam en contactgegevens van de Verantwoordelijke en, indien van toepassing, van de functionaris voor de gegevensbescherming;
2. De verwerkingsdoeleinden;
3. De categorieën van gegevens waarop de Verwerking betrekking heeft (o.a. medisch);
4. De categorieën van ontvangers aan wie Persoonsgegevens worden verstrekt;
5. Indien mogelijk, de beoogde termijn waarbinnen de Persoonsgegevens moeten worden gewist;
6. Indien mogelijk, een beschrijving van de getroffen technische en organisatorische maatregelen

Gebruik van Cookies

De website van Revelation Praktijk maakt bij het aanbieden van hun producten en of diensten gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën vindt u hieronder.

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”).

Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen die communiceren via de website die u bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden deze gebruikt worden.

We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk waarborgen.

Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze website en voor welke doeleinden.

• Functioneel
• Analytics
• Overige
• Browser instellingen

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (functionele)

Onze website gebruikt cookies voor:
• Het opslaan van voorkeuren, zoals de taal, locatie, het gewenste aantal te tonen zoekresultaten, etc.
• Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen weergeven

Cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers proberen wij continu te meten, onder andere met behulp van de software van derde partijen, hoeveel bezoekers er op onze website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Van de informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe vaak onze webpagina bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor u te maken. De statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen.

Wij gebruiken cookies voor:

• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s;
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s;
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt;
• Het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
• Het optimaliseren van de website.

Overige/ onvoorziene cookies

Door de manier waarop internet en websites werken, kan het zijn dat wij niet altijd inzicht hebben in de cookies die via onze website door derde partijen worden geplaatst. Dit is met name het geval als onze webpagina’s zogenaamde embedded elementen bevatten; dit zijn teksten, documenten, plaatjes of filmpjes die bij een andere partij opgeslagen zijn, maar die op, in of via onze website getoond worden. Mocht u op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van het cookie is en op welke manier ze uw privacy gewaarborgd hebben

Browser instellingen

Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u de cookies die al zijn geplaatst verwijderen.

Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies of het inschakelen van ‘do not track’ ook niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op uw interesses en worden vaker herhaald. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te gaan. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.eu

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. U kunt deze verklaring raadplegen voor de laatste versie.

Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze dienst zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. Revelation Praktijk sluit dan ook iedere aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden uit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Revelation Praktijk verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend, als dit nodig is, voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst/ behandelplan met de opdrachtgever of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Als u een vraag of verzoek heeft dan kunt u een e-mail sturen naar met een kopie van uw paspoort of identiteitskaart. Uw BSN, geboortedatum en foto mag u dan afschermen.

Revelation Praktijk zal in beginsel binnen een week op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Revelation Praktijk de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht, om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er andere dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Revelation Praktijk stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht.

Als Revelation Praktijk de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Revelation Praktijk u een bericht met toelichting waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Revelation Praktijk niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Revelation Praktijk u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren.

De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

U kunt door middel van het sturen van een bericht aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Revelation Praktijk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy-statement. Check daarom regelmatig het privacy-statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 10 maart 2021. De verwerking van de bedrijfs- en persoonsgegevens is onderworpen aan het Nederlands recht. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Revelation Praktijk te Reuver of een bericht sturen aan De verantwoordelijke Functionaris Gegevensbescherming is mevr. Zygia Hen. Daarnaast kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, als u een klacht heeft over het gebruik van persoonsgegevens. U kunt middels het formulier gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens uw klacht doorgeven. www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Revelation Praktijk

Berkenweg 1
5953 BK Reuver
Tel.: 06-234200664
www.revelationpraktijk.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Revelation praktijk, in het bezit van Nederlandse; diploma Bachelor of Education, diploma NLP Master en Practitioner, IEMT practitioner, Hypnosecoach en therapeut Kinderhypnose, practitioner Old pain2Go, handelende als zelfstandig gevestigd hypnotherapeut;
Cliënt: de persoon aan wie door de hypnotherapeut advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger;
Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de hypnotherapeut wordt uitgeoefend;
Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de hypnotherapeut is verwezen.
Artikel 2: Algemeen
Revelation praktijk geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.
Artikel 3: Basis
Revelation praktijk kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Revelation praktijk de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.
Artikel 4: Verzamelde persoonsgegevens
De privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om de gegevens te beschermen. Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverleningen aan te waarborgen, hebben we wel een aantal persoonsgegevens van je nodig. Revelation praktijk archiveert deze persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Dat geldt ook voor audio en video opnamen van sessies.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
• Het verlenen en factureren van onze diensten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrieven; mits je je daarvoor hebt aangemeld
• De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan;
• Opslag van klantgegevens in onze databank, om de overeenkomst tussen de cliënt en Revelation praktijk te kunnen uitvoeren; en om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen, zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht
• Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren;
• De verstrekking van informatie of aanbiedingen
• Indien je dit wenst kun je alle gegevens die ik noteer en opsla in het cliënt dossier opvragen en daar inzicht in krijgen. Info hierover kun je tijdens het bezoek aan onze praktijk opvragen. Er is geen toegankelijkheid van anderen en ook heb je in de dossiers van anderen geen toegang.
• De gegevens zijn via de beveiligde digitale online software alleen inzichtelijk voor mij als zorgaanbieder. De software waar Revelation praktijk voldoet aan de wettelijke privacyeisen en is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Artikel 5: Verhindering
Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Revelation praktijk geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Revelation praktijk gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.
Artikel 6 Tariefstelling
Voor aanvang van de behandeling deelt Revelation praktijk de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Revelation praktijk is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Revelation praktijk beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.
Artikel 7: Intellectueel eigendom
Revelation praktijk behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Revelation praktijk noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Revelation praktijk verstrekt zijn.
Artikel 8: Betaling
De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening voorafgaande aan de eerste sessie of na de datum genoemd op factuur betaald te hebben. Bij een overschrijding van dertig dagen is Revelation praktijk gerechtigd het factuurbedrag met € 15,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is Revelation praktijk gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
Revelation praktijk heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de door ontbinding gelede schade.
Artikel 10: Aansprakelijkheid
Het advies en/of de begeleiding van de hypnotherapeut is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De hypnotherapeut sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Revelation praktijk verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Revelation praktijk.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de Revelation praktijk verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Revelation praktijk nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Revelation praktijk om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Revelation praktijk te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Revelation praktijk is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
Bij aanvaarden van advies en begeleiding van Revelation praktijk heeft cliënt kennis genomen van deze algemene voorwaarden en is cliënt op de hoogte dat Revelation praktijk geen arts, medisch specialist of erkende medisch zorgverlener is en in de praktijk dus geen medische zorg biedt zoals een huisarts, specialist of andere reguliere hulpverlener.
De cliënt is op de hoogte dat dit werk complementair is aan erkende zorgdisciplines. De sessies van Revelation praktijk zijn geen vervanging van de behandelingen van een arts en/of specialist. De cliënt is geïnformeerd dat de sessies van Revelation praktijk nooit diagnoses kunnen bevatten en dat diagnoses uitsluitend gesteld kunnen worden door reguliere arts en/of specialist van cliënt.
Cliënt heeft begrepen dat de diensten van Revelation praktijk door cliënt op vrijwillige basis worden aanvaard, zonder garanties.
Client duidelijk door Revelation praktijk is geïnformeerd dat cliënt niet stopt met haar medische behandeling(en) of voorgeschreven medicatie, zonder de supervisie van haar behandelende huisarts, arts en/of specialisten.
Cliënt begrijpt dat coaching, hypnotherapie, IEMT-behandelingen, OldPain2Go behandelingen, geen vervanging is voor medische zorg of GGZ.
Cliënt haar eventuele huidige medische behandeling inclusief medicijnen op eigen verantwoordelijkheid zal voortzetten of laten en cliënt begrijpt dat Revelation praktijk geen advies kan en zal geven ten aanzien van de inname van of het stoppen met medicijnen.
Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de hypnotherapeut is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.