Numerologie

Numerologie is de leer, de symboliek en de invloed van getallen. De numerologische betekenis van je geboortedatum is vooral die van je levenslot of lotsbestemming, hetgeen je inzicht kan geven in jouw levensweg, het lot en de levenslessen, zoals dat wat je kunt leren om jezelf verder te ontwikkelen. Numerologie heeft raakvlakken met astrologische principes. Net als in de astrologie, gaat de numerologie ervan uit dat niets alleen maar toevallig is, en dat je geboortedatum daadwerkelijk invloed op je leven heeft.
In bijna elke cultuur kent men een bijzondere symbolische betekenis toe aan bepaalde getallen en cijfers. Denk aan het getal 13 bijvoorbeeld als ongeluksgetal. De betekenis gaat heel ver terug in de tijd en kan in de diverse culturen sterk verschillen. Veel getallen worden beschreven in de Bijbel, de Koran en de Griekse oudheid.
Sommige getallen komen voort uit de omloop van onze aarde en de planeten, sommige stelsels (zoals ons tientallig stelsel) is ontstaan uit onze handen met totaal 10 vingers. Zo wordt het getal één als een heilig cijfer gezien. Het heeft in ieder geval de onbetwistbare positie als het eerste van alle getallen en werd beschouwd als het symbool van het leven, de schepping of de oereenheid. De ondeelbaarheid van dit getal versterkt dit nog. De één is het symbool voor het goede, voor vriendschap en bestendigheid.
Wil je meer weten wat numerologie voor jou kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met me op, telefonisch of via het contactformulier op mijn website. Je geeft van tevoren je volledige naam en geboortedatum door. Je krijgt inzicht door middel van getallen over je sterke en minder sterke eigenschappen waardoor jij jouw kwaliteiten beter kunt gaan toepassen; een correct beeld van je innerlijke zelf.
Numerologie